درآمد زایی و مدیریت واحد های درمانی در آلمان

 

 

در تمامی اقتصاد هایی که در ان صنعت به سوی ارائه خدمات تمایل پیدا کرده است، خدمات درمانی بیشترین درآمدزایی را داشته اند. همانطور که در آمار های اتحادیه اروپا آمده، خدمات بهداشتی و خدمات درمانی در اروپا بالاترین میزان درآمد زایی را در درآمد ناخالص اروپا دارند و سودزایی آن از حمل و نقل، ارتباطات و آموزش بیشتر بوده است. همچنین از آنجا که فعالیت های خدمات درمانی توسط افراد انجام می شود و به لحاظ ساختار ذاتا قابل واگذار به ماشین و ربات نیست، بیشترین تعداد شغل را ایجاد کرده است. دلیل این درآمدزایی بالا یکی افزایش سن متوسط جمعیت و دیگری کمبود بودجه های دولتی برای پوشش دادن تمام خدمات بهداشتی است. لذا اکثر افراد از هزینه شخصی جهت پیشگیری از امراض و یا استراحت در دوره نقاهت استفاده میکنند.

http://abroadmedicals.com/images/1.png

  

بررسی موردی کشور ها نشان دهنده این میزان هزینه بالای صرف شده در خدمات درمان است. بیشترین درآمد زایی صنعت خدمات درمانی در اروپا متعلق با آلمان با سودزایی 4/239 بیلیون یورو در سال است که این عدد در اتریش 1/25 بیلیون یورو است. آمار دیگر نشان دهنده آن است که در آمد زایی در صنعت خدمات درمانی بیشتر از درآمد زایی در کل تولید داخلی است.  در آلمان G DP   در سال 5/1 درصد افزایش دارد در حالیکه خدمات درمانی سیر افزایش بیشتری دارد و با سرعت 1/2 درصد افزایش دارد. این اعداد در هلند بسیار بالا تر است و تفاوت 7/2 درصدی دارند.

http://abroadmedicals.com/images/2.png

خدمات پرستاری و نگهداری در آلمان حدود 8 درصد کل درآمد صنعت خدمات درمانی است و خدمات بیمارستانی 30 درصد کل درآمد بخش درمان را به خود اختصاص داده است. از نظر نحوه مدیریت بیمارستان ها این نکته شایان ذکر است که  در آلمان تعداد بیمارستان های خصوصی از 9 درصد در سال 2002 به تعداد 13 درصد در سال 2005 رسیده است. همچنین هر پزشک های بیمارستان در آلمان بالاترین تعداد ویزیت سالیانه را در اروپا بعد از پزشکان فرانسه دارند. این تعداد ویزیت بالا نشان از فعالیت خوب پزشکان و پرستاران و متخصصین پزشکی با آزادی عمل مناسب و درآمد زیاد است. 

http://abroadmedicals.com/images/3.png

http://abroadmedicals.com/images/4.png

آمار جالب دیگر در زمینه کاهش طول بستری بیمارستان در تقریبا تمام کشور های اروپایی است. این به معنای ظرفیت افزایش فعالیت کلینیک ها و استارت آپ های پرستاری جهت نگهداری بیماران در خانه و کلینیک پس از ترخیص می باشد. از آنجا که این خدمات بستری در کلینیک و در منزل را بیمه اجتماعی پوشش نمیدهد یکی از بهترین فرصت های کارآفرینی فعالان این زمینه می باشد. همچنین، مطالعات نشان میدهد اکثر افراد علاقه دارند جهت پیشگیری از امراض بدون در نظر گرفتن بیمه اجتماعی بصورت شخصی نیز هزینه کنند. لذا پیش بینی میشود درآمد فعالان این بخش درآینده افزایش بیشتری نیز داشته باشد.

 

مقایسه تعداد بیمارستان به جمعیت کشورها

مقایسه تعداد بیمارستان به جمعیت کشورهای اروپایی در شکل نشان داده شده است.  بلژیک و هلند کشورهایی هستند که دارای بیمارستان های بزرگتر هستند و در عین حال جمعیت بیشتری نیز دارند. فرانسه و اتریش جمعیت کمتری دارند و در عین حال بیمارستان های کوچکتری نیز دارند. آلمان و سوییس با اینکه جمعیت نسبتا متوسطی دارند دارای بیمارستان های متوسطی هستند.  این نشان دهنده تعداد بالای ویزیت در بیمارستان ها است که با نتیجه قبلی مطابق است.  شایان ذکر است که از تعداد بیمارستان ها در اتریش سالانه 4 درصد کاسته میشود در حالیکه در آلمان تعداد بیمارستان ها مخصوصا در شرق کشور در حال افزایش است و هر سال تعدادی بیمارستان و کلینیک افتتاح میشوند.

http://abroadmedicals.com/images/5.png

 

 

انواع خدمات درمانی ارائه شده در مراکز

در اروپا خدمات درمانی مراکز در حال افزایش است و افراد علاقه فزاینده ای در استفاده از خدماتی مانند چک آپ های اختیاری جهت پیشگیری از امراض، استفاده از داروهای جایگزین، استفاده از داروهای مکمل و تغذیه سالم دارند که بیشتر این خدمات را بیمه پوشش نمیدهد. در آلمان، این خدمات ثانویه حدود 60 بیلیون یورو درآمد دارد که مطابق 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی است و از سال 2000 هر سال 6 درصد افزایش دارد.

 

این میزان توجه مردم در آلمان مورد توجه مسئولان قرار گفته و کسب و کار هایی نیز برپا ساخته است. در بسیاری از بیمارستان ها بخش تخصصی پیشگیری از امراض و داروهای جایگزین دایر کرده اند و خدمات و داروهای غیر ضروری که بیمه پوشش نمیدهد را بطور آزاد به فروش میرسانند.  بنا به تحقیقات انجام شده مردم در آلمان جهت دریافت خدمات پیشگیرانه حاضر به افزایش میزان هزینه ها تا 5/2 درصد هستند.

 

 

 

 

 

 اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان

مهاجرت کاری به آلمان تحصیل در آلمان پناهندگی در آلمان شرایط تحصیل در آلمان زندگی در آلمان حقوق پرستاری در آلمان تحصیل در رشته پرستاری در آلمان تحصیل پرستاری در آلمان بهترین کشور برای مهاجرت پرستاران کاریابی در آلمان کار در آلمان برای ایرانیان پناهندگی به آلمان پزشک در المان پزشکی در المان پزشكي در المان استخدام پزشک در المان اعزام پزشک به خارج از کشور اعزام پزشک به خارج اعزام دانشجوی پزشکی به خارج سایت کاریابی اتحادیه اروپا ویزای کار سوئد ویزای کار در اروپا موسسه کاریابی در آمریکا زندگی در آلمان مشکلات زندگی در آلمان زندگی در آلمان چگونه است؟ اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان آیا زندگی در آلمان خوب است تجربه زندگی در آلمان اقامت در آلمان