آمار و ارقام فعالان حوزه درمان در آلمان

 آمار واطلاعات دانشکده های پزشکی در آلمان در سال 2008

بنا به آمار اعلام شده در سال 2008 در آلمان 34 دانشگاه پزشکی عمومی دو دانشگاه خصوصی وجود دارد. در این مراکز آموزشی 75463 دانشجو پزشکی مشغول تحصیل هستند که از این تعداد  8629 دانشجوی انترن هستند. همچنین تعداد کل  دانش آموختگان رشته پزشکی در سال 2006 برابر 8724 است.

 

پزشکان در آلمان

تحصیل پزشکی در آلمان 6 سال طول میکشد و معمولا به سه قسمت تقسیم میشود.

در طول دو سال اول دانشجویان به علوم طبیعی و آناتومی تدریس میشود. در قسمت دوم که سه سال طول می کشد یعضی از زیر گرایش ها مطالعه می شود. در این دوره دانشجویان باید سه ماه کارآموزی در بیمارستان را طی کنند. در قسمت سوم دانشجویان به مدت یک سال در بیمارستان کار میکنند و در پایان در یک آزمون سراسری شرکت میکنند تا به اخذ مدرک نایل شوند.

برای اخد تخصص پزشکان باید چهار تا شش سال بیشتر تحصیل کنند که با کار کلینیکال عملی در بیمارستان همراه است.

 

شماره نظام پزشکی آلمان و کار در مشاغل خدمات درمانی

عدد Ik: این عدد دارای شش رقم می باشد که مخصوص هر مرکز درمانی و کلینیک است تا بتوانند به سادگی مراکز درمانی را شناسایی کرد.

عدد BSNR  : این عدد شناسایی مطب دکتر می باشد و بیانگر مکان مطب و مشخصات آن می شود.

عدد LANR : این عدد شناسایی هر پزشک در سیستم درمانی می باشد. یک پزشک در تمامی گواهی ها و نسخه ها باید این کد را بطور واضح و خوانا بنویسد.

 

آمار واطلاعات فعالان خدمات پزشکی در آلمان در سال 2008

طبق آمار اعلام شده تعداد کل پزشکان آلمان 429900 نفر می باشد.  ازاین تعداد پزشکان بازنشسته 104000 نفر هستند و پزشکان فعال 325900 نفر می باشند. از این تعداد پزشک فعال شاغلین در بخش خدماتی 9500 نفر هستند.

شاغل در بیمارستانها 158200 نفر هستند که شامل رئیس دپارتمان 13100 نفر، پزشک مسئول 10600 نفر، پزشک معالج 145100 می باشد.

شاغل در مراکز خصوصی و کلینیک ها 139600 نفر هستند که از این تعداد شاغلین بیمارستان خصوصی 4800 نفر،  پزشکان در مراکز پذیرای بیمه خصوصی 120500 نفر ( شامل دکتر عمومی 58100 نفر و پزشک تخصص 62400 نفر) و پزشک در مشاغل خدمات 14300 نفر می باشند.

 

نسبت تخصص پزشکان در آلمان

 پزشکان بدون تخصص: 33 درصد

پزشک عمومی: 15 درصد

پزشک تخصص داخلی: 15 درصد

پزشک تخصص جراحی: 7 درصد

پزشک تخصص بیهوشی: 7 درصد

پزشک تخصص زنان: 6 درصد

پزشک تخصص ارتوپدی: 4 درصد

پزشک تخصص روانپزشکی: 3 درصد

پزشک تخصص رادیولوژی 2 درصد

پزشک تخصص چشم پزشکی: 2 درصد

پزشک تخصص کلیه و مجاری: 2 درصد

پزشک تخصص گوشو حلق و بینی: 2 درصد

پزشک تخصص پوست: 2 درصد

همانطور که عنوان گردید تحصیل پزشکی شامل تحصیل دانشجویی ( 5 سال تئوری + 1 سال انترن شیپ) و در انتها آزمون سراسری می باشد.

تحصیل تخصص پزشکی بصورت تحصیل بین 4 تا شش سال  (بنا به رشته تخصص) به همراه کار عملی می باشد و در انتها آزمون سراسری برگزار می شود.

 

آمار واطلاعات فعالان دندان پزشکان در آلمان در سال 2008

طبق آمار اعلام شده تعداد کل دندانپزشکان 84400 نفر می باشد که از این تعداد بازنشستگان  18082 نفر است. از تعداد 66318 نفر دندانپزشک فعال، تعداد دندانپزشک فعال دارای مطب شخصی 55173 نفر، دندانپزشک استخدام شده در مطب شخصی 8312 نفر، و تعداد دندانپزشک فعال در درمانگاه 2833 نفر می باشد.

تحصیل دوره دندان پزشکی بصورت 5 ترم تئوری + 5 ترم کلینیکال و عملی و در انتها آزمون سراسری می باشد.

 

 

پرستاری در آلمان

به دلیل کمی تعداد پزشکان در آلمان، پرستاران بیشتر در انجام کارهای خدمات درمانی به پزشکان کمک میکنند تا از بار کاری آنان کاسته شود. حضور پرستاران در ارائه خدمات درمانی در منزل، مخصوصا در امور زنان و مامایی و یا ارائه خدمات به بیماران مسن بسیار افزایش یافته است.  تحصیل دوره پرستاری سه تا چهار سال است و بیشتر در خدمات درمان و ریکاوری فعال هستند.

 

آمار واطلاعات پرستاران در آلمان در سال 2008

طبق امار اعلام شده تعداد کل پرستاران در آلمان 712000 نفر است که از این تعداد 49000 نفر ارائه خدمات به بیماران در مراکز می باشند و 98000 نفر ارائه دهنده خدمات در بیرون مراکز هستند. مابقی نیز در موارد دیگر مشغول مانند استارت آپ های پرستاری مشغول هستند. 85 درصد پرستاران آلمان خانم هستند.

 اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان

مهاجرت کاری به آلمان تحصیل در آلمان پناهندگی در آلمان شرایط تحصیل در آلمان زندگی در آلمان حقوق پرستاری در آلمان تحصیل در رشته پرستاری در آلمان تحصیل پرستاری در آلمان بهترین کشور برای مهاجرت پرستاران کاریابی در آلمان کار در آلمان برای ایرانیان پناهندگی به آلمان پزشک در المان پزشکی در المان پزشكي در المان استخدام پزشک در المان اعزام پزشک به خارج از کشور اعزام پزشک به خارج اعزام دانشجوی پزشکی به خارج سایت کاریابی اتحادیه اروپا ویزای کار سوئد ویزای کار در اروپا موسسه کاریابی در آمریکا زندگی در آلمان مشکلات زندگی در آلمان زندگی در آلمان چگونه است؟ اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان آیا زندگی در آلمان خوب است تجربه زندگی در آلمان اقامت در آلمان