سیستم سلامت و خدمات درمانی در آلمان

وزارت سلامت آلمان (BMG)

به طور کلی وظیفه مدیریت انستیتو های پزشکی دولتی و خصوصی، ادارات و موسسه های بیمه، بیمه تامین اجتماعی، مدیریت سیستم در مان و پیشگیری بر عهده وزارت سلامت آلمان می باشد. انستیتوها و مراکز زیر نظر وزارت بهداشت عبارتند از:

انستیتو ها:

·         انستیتو فدرال دارو و تجهیزات پزشکی (BfArM)

·         انستیتو فدرال مدارک پزشکی (DIMDI)

·         انستیتو فدرال واکسن، سرم و محصولات خون ( PEI)

·         انستیتو فدرال پیشگیری و کنترل بیماری ها (RKI)

·         انستیتو فدرال خدمات بیمه تامین اجتماعی (BVA)

·         مرکز فدرال آموزش پزشکی (BZgA)

·         کمیسیون عالی مواد مخدر

·         کمیسیون عالی امور بیماران خاص

·         فدراسیون بیمارستان های آلمان (DKG)

انجمن ها:

·         اتاق فدرال داروسازان ((BAK

·         انجمن داروسازان آلمان (DAV)

·         انجمن پزشکان و داروسازان (ABDA)

·         کنسول پزشکی و دندان پزشکی آلمان (BAK/ BZAK)

·         انجمن های پزشکی منطقه ای (KVs)

·         انجمن های ملی پزشکان (KBV)

·         انجمن بیمارستان و کلینیک های دانشگاهی (VUD)

·         انجمن متخصصین و نوآوران در خدمات درمانی (SVR)

 

 

 

فدراسیون بیمارستان های المان (DKG)

وظیفه فدراسیون بیمارستان های المان پیشبرد کیفیت عملکردی بیمارستان ها از طریق تحقیقات و تبادل تجربه است. در واقع این فدراسیون مسئول پیاده سازی روشهای درمانی جدید در بیمارستان های آلمان می باشد. این فدراسیون از 76 فدراسیون منطقه ای تشکیل شده است که بر کل آلمان نظارت دارد.

اتاق فدرال داروسازان ((BAK

 اتاق فدرال داروسازان به کیفیت ارائه خدمات داروسازان و آموزش دانشجویان نظارت دارد.

 انجمن داروسازان آلمان (DAV)

انجمن داروسازان آلمان وظیفه نظارت و کنترل بازار دارو را برعهده دارد.

کنسول پزشکی و دندان پزشکی آلمان (BAK/ BZAK)

کنسول پزشکی و دندان پزشکی آلمان بالاترین مرجع پزشکان و دندانپزشکان می باشد. این کنسول ها شامل 17 اتاق پزشکان و دندانپزشکان است و هر پزشک و دندانپزشک باید عضو یک اتاق باشد. کار اصلی این کنسول نظارت بر حسن اجرای قوانین و کیفیت ارائه خدمات میباشد.

انجمن پزشکان و داروسازان (ABDA)

این انجمن تمام پزشکان و داروسازان را در بر میگیرد و در واقع بالاتریم مرجع متشکل از DAV  و BAK  است.

 

انجمن های پزشکی منطقه ای (KVs)

 تمام پزشکان و سایکوتراپی های آلمان موظف به عضویت در این انجمن می باشند. این انجمن مسئولیت مدیریت بودجه و بازپرداخت هزینه های درمانی به پزشکانی که از طریق بیمه خدماتی بیماران را ویزیت میکنند دارند. همچنین مسئول بررسی نحوه انجام کار پزشکان برحسب قوانین درمانی می باشد. هیات رییسه این انجمن توسط رای گیری از اعضا تعیین می شود.

در آلمان پزشکان در صورتیکه بیماران را بصورت آزاد ویزیت کنند و یا با شرکت های بیمه خصوصی قرارداد ببندند مجاز به داشتن مطب بنا به نظر شخصی هستند اما اگر قصد ویزیت کردن بیمار برحسب تامین اجتماعی باشند باید مطابق با نظر این انجمن اقدام به افتتاح مطب نمایند.

انجمن های ملی پزشکان (KBV)

انجمن های ملی پزشکان عملکرد 17 انجمن پزشکی منطقه ای را در سطح فدرال هدایت میکند. تمام پزشکان آلمان عضو این انجمن هستند و این انجمن به نمایندگی آنها با شرکت های بیمه تامین اجتماعی قرارداد میبندد و بر پرداخت های شرکت بیمه به پزشکان نظارت دارد.

هیات مدیره این انجمن دو فرد مسئول را از طریق رای گیری انتخاب مینماید. یکی از این افراد مسئول امور پزشکان عمومی هستند و یک فرد دیگر مسئول پزشکان تخصص می باشد.

 

انجمن بیمارستان و کلینیک های دانشگاهی (VUD)

این انجمن مسئول کنترل کیفیت خدمات ارائه شده و استخدام ها در بیمارستان ها و کلینیک های دانشگاهی می باشد.

انجمن متخصصین و نوآوران در خدمات درمانی (SVR)

 این انجمن هر دو سال گزارشی از آخرین دستاوردها و تغییرات در سیستم خدمات پزشکی به وزارت سلامت ارسال میکند. این گزارش شامل موارد ذیل می باشد:

·         آخرین دستاوردها قابل پیاده سازی و انجام در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و تاثیر اقتصادی آنها

·         روش ارتقا خدمات معمول مراکز خدمات درمانی

انستیتو فدرال خدمات بیمه تامین اجتماعی (BVA)

این انستیتوی بیمه زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و مهمترین خدمات آن عبارت است از

·         ارائه دهنده بیمه تامین اجتماعی در سطح فدرال

·         بررسی قرارداد های کاری

·         تامین خسارت در موارد پزشکی

·         مدیریت برنامه های پیشگیری از بیماری ها

 اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان

مهاجرت کاری به آلمان تحصیل در آلمان پناهندگی در آلمان شرایط تحصیل در آلمان زندگی در آلمان حقوق پرستاری در آلمان تحصیل در رشته پرستاری در آلمان تحصیل پرستاری در آلمان بهترین کشور برای مهاجرت پرستاران کاریابی در آلمان کار در آلمان برای ایرانیان پناهندگی به آلمان پزشک در المان پزشکی در المان پزشكي در المان استخدام پزشک در المان اعزام پزشک به خارج از کشور اعزام پزشک به خارج اعزام دانشجوی پزشکی به خارج سایت کاریابی اتحادیه اروپا ویزای کار سوئد ویزای کار در اروپا موسسه کاریابی در آمریکا زندگی در آلمان مشکلات زندگی در آلمان زندگی در آلمان چگونه است؟ اقامت در آلمان، مهاجرت به آلمان، کار در آلمان ،مهاجرت کاری به آلمان، تحصیل در آلمان، زندگی در آلمان آیا زندگی در آلمان خوب است تجربه زندگی در آلمان اقامت در آلمان